Followers

Tuesday, 8 March 2011

Upload Gambar Dalam Blog

Tutorial untuk upload gambar dalam blog adalah seperti berikut.


1.Login seperti biasa, klik pada 'new post'

cara letak gambar Dalam Blog


2.Pada paparan, klik pada icon upload picture seperti yang ditunjukkan dibawah.
-Kedudukan berbeza bagi keadaan 'html' dan juga 'compose' tetapi simbolnya tetap sama.
cara letak gambar Dalam Blog

ATAU
cara letak gambar Dalam Blog


3.Klik 'browse'.
cara letak gambar Dalam Blog


4.Pilih gambar yang anda hendak letakkan dari komputer anda.
cara letak gambar Dalam Blog


4.1. Jika hendak letak lebih daripada satu gambar pada satu masa(maksimum 5), klik pada 'add more image'.
cara letak gambar Dalam Blog


5.Pilih kedudukan dan size yang anda mahu untuk gambar tersebut, kemudian klik 'upload'.
cara letak gambar Dalam Blog


6. Tunggu sehingga gambar siap diupload kemudian klik 'done'
cara letak gambar Dalam BlogNota: Jika anda hendak upload lebih daripada 5 gambar, cuma ulang semula langkah 1 hingga 5.

No comments: